Závan britského vzdělávání také v okrese Šumperk?

26.05.2021

Nejlepší investice do budoucnosti je vzdělávání. Naštěstí pro naše děti se jim dnes otevírají úplně nové možností, jak si mohou opatřit nové kompetence, zkušenosti a zážitky.

Čerstvě je to pro Šumpersko, Zábřežsko a Mohelnicko nabídka programu osobního rozvoje pro děti ve věku 14 až 24 let, který sem ve spolupráci s Olomouckým krajem přináší The Duke of Edinburgths International Award (DofE). DofE můžeme nazvat mezinárodním hnutím, které vede děti k pohybu, dobrovolnictví a sběru nových dovedností, jde na to přes různě dlouhé a různě náročné programy. Účastníkům přinese hodně zlepšení ve věcech, které je baví, taky se naučí pomáhat druhým, získají nové zkušenost, zažijí vzrušení na expedicích a po absolvování obdrží mezinárodní certifikát.

Olomoucký kraj uzavřel s nadací memorandum, která vysílá základním a středním školám okresu Šumperk signál, že kraj jim bude přispívat na náklady, jež jim z účasti na programu vzniknou.

Fajn, máme tady další zajímavý doplněk vzdělávacího systému.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj