Zábřežští studenti na zkušené v Itálii

31.05.2019

Tohle máme vážně rádi, když mladí lidé cestují, poznávají jiné národy, seznamují se s jiným viděním světa, zdokonalují se v cizích jazycích. Už dávno platí, že programy Erasmus nejsou jen pro vysoké školy a je super, že do něj je zapojena i zábřežská Střední škola sociální péče a služeb.
Studenti z oborů kuchař, číšník, zahradník a zemědělec - farmář byli sbírat zkušenosti v severní Itálii. V rámci dvoutýdenní praxe si vyzkoušeli, jak se podniká v zemi, kde je nesmírně kvalitní vinařství, světová výroba sýrů, úspěšný chov dobytka, celkově je to země zasvěcená gastronomii, farmaření a turismu. No a tohle všechno si žáci vyzkoušeli. Na vinici sázeli révu a etiketovali láhve, na farmě krmili krávy a kozy, vyráběli sýry, stavěli ohradníky, vyzkoušeli si práci hotelových zahradníků ... absolvovali zajímavé exkurze v sýrárně, pivovaru a podnikli výlety do Trenta či Verony.
Taková zkušenost je k nezaplacení a mladí to zřejmě ocení až budou zakládat vlastní farmy, nabízet služby zahradního architekta, otevírat farmářský obchůdek anebo to ocení jejich budoucí zaměstnavatelé, kteří v nich získají kvalitní pracovníky.
Fandíme mladým a oceňujeme, že podobných stáží a praxí využívají, rostou z nich skvělí lidé.

Foto (zdroj): archiv Střední školy sociální péče a služeb