Zábřežsko šlape po odpadech

13.01.2021

Asi hloupé oprašovat zprofanované heslo "V jednotě je síla.", jenomže spojenectví Mikroregionu Zábřežsko nám to heslo připomíná a tím spíš, v jak klíčovém tématu tomu tak je.

Snad každý gramotný člověk, anebo minimálně občan platící si popelnici tuší, že v nakládání s odpady se na obce a města, potažmo na občany, žene hotové tornádo, jde-li o změny legislativy. No jistě, tlak na snižování množství odpadu končícího na skládkách povede k zásadnímu navyšování ceny ze jejich zpracování anebo dramaticky vzroste tlak na větší recyklaci, a že je kam růst.

Za ten druhý konec to bere Zábřežsko, když ve spolupráci s EKO servisem a MAS Horní Pomoraví připravilo doslova revoluci v třídění odpadů. Po zapojených obcích budou rozmístěny tisíce nových nádob (240 l) na tříděný odpad. Je to bezprecedentní přesun od velkokapacitních kontejnerových hnízd na téměř individualizovaný sběr, neboť data sice říkají, že zde třídíme lépe a víc, ale ten nárůst není dostatečný.

Revoluce to bude nejen v tom, že třídění půjde blíž k lidem, zřejmě se zasáhne i do frekvence odvozu komunálního odpadu, aby to bylo udržitelné také ekonomicky. Však tahle změna jen na popelnicích a kontejnerech vyjde na nějakých 16 milionů, z čehož 85 % hradí evropská dotace.

Začínali jsme heslem, končíme zvoláním "Zábřežsko třídí.", ostatně tak se celý projekt jmenuje.

#zabreh #zabrezsko #zabrezskotridi #mikroregionzabrezsko #mashornipomoravi #ekoservis #trideniodpadu #komunalniodpad #recyklace #ekologie #udrzitelnost #odpady

Jsme pro bezbřehé povzbuzování Šumperska v jeho snažení stát se lepším místem pro život, ale nezaškodí si občas obstarat zpětnou vazbu od někoho nezaujatého, kdo tady nežije, nevydělává, neutrácí, nezaměstnává a tak.

Už nějakou dobu na positivSU tvrdíme, že současná míra třídění odpadu přestává stačit. Domácnosti, firmy i státní instituce čeká hodně práce, abychom společně dokázali snižovat vůbec množství vyprodukovaného odpadu a z toho, co nakonec naházíme do popelnic, aby na skládce skončilo co nejméně. Protože i to nejméně je zatím hodně.

Naštěstí nemůžeme/nechceme všichni bydlet ve městech, pro mnoho z nás je život na vesnici lepší variantou. Ostatně v okrese Šumperk je to vlastně velmi častý způsob života.

Vedle hospody druhý symbol, že obec není pouze nocležnou pro lidi dojíždějící za prací do města. Aspoň malá prodejna potravin je pro domorodce samozřejmě potřebou, a taky důkazem, že jejich vesnice žije.