Zábřežsko šlape po odpadech

13.01.2021

Asi hloupé oprašovat zprofanované heslo "V jednotě je síla.", jenomže spojenectví Mikroregionu Zábřežsko nám to heslo připomíná a tím spíš, v jak klíčovém tématu tomu tak je.

Snad každý gramotný člověk, anebo minimálně občan platící si popelnici tuší, že v nakládání s odpady se na obce a města, potažmo na občany, žene hotové tornádo, jde-li o změny legislativy. No jistě, tlak na snižování množství odpadu končícího na skládkách povede k zásadnímu navyšování ceny ze jejich zpracování anebo dramaticky vzroste tlak na větší recyklaci, a že je kam růst.

Za ten druhý konec to bere Zábřežsko, když ve spolupráci s EKO servisem a MAS Horní Pomoraví připravilo doslova revoluci v třídění odpadů. Po zapojených obcích budou rozmístěny tisíce nových nádob (240 l) na tříděný odpad. Je to bezprecedentní přesun od velkokapacitních kontejnerových hnízd na téměř individualizovaný sběr, neboť data sice říkají, že zde třídíme lépe a víc, ale ten nárůst není dostatečný.

Revoluce to bude nejen v tom, že třídění půjde blíž k lidem, zřejmě se zasáhne i do frekvence odvozu komunálního odpadu, aby to bylo udržitelné také ekonomicky. Však tahle změna jen na popelnicích a kontejnerech vyjde na nějakých 16 milionů, z čehož 85 % hradí evropská dotace.

Začínali jsme heslem, končíme zvoláním "Zábřežsko třídí.", ostatně tak se celý projekt jmenuje.

#zabreh #zabrezsko #zabrezskotridi #mikroregionzabrezsko #mashornipomoravi #ekoservis #trideniodpadu #komunalniodpad #recyklace #ekologie #udrzitelnost #odpady

V mnoha podobně velkých městech Česka stojí před touto otázkou, budovat umělou ledovou plochu? A když jo, tak otevřenou nebo krytou? Stejně se sebe ptají i mohelničtí politici, protože minimálně některým z nich přijde kluziště jako dobrý nápad.

Ať se o neziskovém sektoru říká cokoli, třeba když si jej berou do úst vrcholní politici, nevěřte jim všechno. Primárním a nutno říci, že funkčním posláním neziskovek je pomáhat ve společnosti. Různě. V kultuře, v sociální sféře, v oblasti sportu, ve vzdělávání či zdravotnictví...

Už asi úplně všechno bylo řečeno o novém autobusovém nádraží, které tento týden otevřelo město Šumperk. Dost významná investice rezonovala, a ještě bude rezonovat celým městem, názory na vzhled, funkčnost a koneckonců i cenu se budou různit. Naštěstí v čase zůstane to hlavní - reprezentativní prostory, které upoutají pozornost každého návštěvníka...

Asi hloupé oprašovat zprofanované heslo "V jednotě je síla.", jenomže spojenectví Mikroregionu Zábřežsko nám to heslo připomíná a tím spíš, v jak klíčovém tématu tomu tak je.

Jak první informoval Šumperský REJ, i do Šumperka dosáhla pomoc platformy Česko.Digital. Ta stojí za několika aktivitami akcelerujícími digitalalizaci České republiky, hlavně státní správy.

Zase vítaná snaha, jak vrátit život do normálu. Tou je vyhlašování Cen města 2020 v Šumperku, což je velmi tradiční anketa na přelomu roku. Pojďme se podívat, nakolik výčet nominovaných ovlivnila letošní korona.
11. prosince město Šumperk na svých stránkách spustilo hlasování, jehož se do 11. ledna můžete zúčastnit i vy. Nominováno je 10 kandidátů,...