Zábřežská ZŠ Krasohled sázela stromy

02.12.2020

Tohle nejsou velké věci, ale deset malých věcí už vydá na jednu velkou. Vlastně, za 155 500 Kč už nemluvíme o malé věci.
Státní fond životního prostředí dal peníze na 21 stromů, město Zábřeh přispělo na nákup travin a keřů a zaměstnanci a žáci školy se v hodinách pracovní výchovy postarali o vyměřování a přípravu ploch k výsadbě. Bohužel, pandemie poslala děcka v říjnu na distanční výuku, čímž celé břímě kopání děr a sázení stromů spočinulo na bedrech kantorů. Nenechali se zahanbit, ve třech etapách vlastnoručně všechno zasadili, a dokonce zeminu pro stromky vylepšili školním kompostem, čímž se projekt uzavřel.
Přichází fáze 2, ve které bude zasazená flóra u dopravního hřiště sloužit coby výukový prostor pro základní školu, kde učitelé povedou žáky ke zodpovědnému přístupu k přírodě.
Potlesk pro všechny ze ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, kteří se zapojili.

Foto (zdroj): ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh