Zábřeh zrevitalizuje náměstí

16.05.2019

Pořád se něco děje a pořád se dít musí, když to tady chceme mít lepší. Ke zvyšování kvality života v Zábřeze přispívá i vedení města, které oprášilo tři roky starou variantu revitalizace dolního náměstí a začíná se připravovat na její realizaci.
Co je podstatné? Že do finální podoby náměstí Osvobození mohou aktivně vstoupit občané města, ale také podnikatelé, kteří tam provozují svoje živnosti. Chápeme, že tento otevřený přístup je pro radnici vždy složitější, protože od lidí mohou zaznívat různé protichůdné požadavky, je ale předpoklad, že taková diskuse Zábřehu nakonec přinese to nejlepší řešení.
Život na tomhle náměstí dostane spoustu pozitivních impulzů, třeba v podobě zřízení pěší zóny, zjednosměrnění komunikací, zvýšení počtu parkovacích míst, přidání nových laviček, vybudování vodní fontány a taky vysazení nových 33 stromů, přičemž pokácen nebude ani jeden stávající.
Vítáme každé zatraktivnění veřejného prostoru, které je v případě náměstí Osvobození významné, podebatovat o tom s panem starostou Johnem můžete v pondělí 27. května do budovy ZUŠ.
Už aby to bylo hotové :-)

Foto (zdroj): Mapy.cz