Zábřeh naplánoval investice na 2020

19.12.2019

Každý chce mít klidné svátky, i zábřežští zastupitelé ;-) a proto mákli a 11. prosince odsouhlasili rozpočet města na rok 2020, který tedy je o pořádné porci investic. Však se na ně chystají použít neproinvestované přebytky z předchozích let a samozřejmě počítají se schválením nějakých krajských, státních či evropských dotací.
Stručně řečeno - příjmy jsou plánovány ve výši 272 milionů, výdaje ve výši 441 milionů, tedy saldo 169 milionů. Na investice půjde asi 173 milionů, což je tedy na město velikosti Zábřeha docela vysoká cifra. Ono ale není divu, však si přečtěte, co k tomu říká pan starosta John: "Do rozpočtu příštího roku se nám mimo jiné podařilo zapracovat nové velké investice, jako budování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod ve Václavově, nové parkoviště před nádražím, poslední etapu zateplení školy Boženy Němcové a přes tři desítky milionů půjdou tradičně do rekonstrukcí komunikací.".
O co tedy v Zábřeze přibližně půjde? Rekonstrukce ulice Smetanova, komunikace Malá Strana a další rekonstrukce komunikací a chodníků = 36,5 milionů, výstavba odstavného parkoviště před nádražím = 15 milionů, nová autobusová zastávka na ulici Sokolská = 1,3 milionů, kanalizace a vodovod ve Václavově = 46,5 milionů, zateplení ZŠ Boženy Němcové = 29,8 milionů, dětské hřiště na ul. Oborník = 1,8 milionů, další investice do parku Knížecí sady = 5 milionů. To jsou jenom ti nejhlavnější investiční akce, bude jich mnohem více, akorát třeba drobnějších.
Zábřeh se má na co těšit, zbývá jen popřát úspěch při dotačních žádostech, no a zastupitelům klidné Vánoce.