Zábřeh má dotace na kulturu, sport a sociální projekty

17.01.2020

Tohle patří k jedné z rolí města, že ze svého rozpočtu podporuje jednotlivce a subjekty, které svou činností konají cosi záslužného. Dotace se tomu říká.
I rozpočet města Zábřeh pamatuje na organizátory kulturních akcí i ty, co chtějí město reprezentovat v oblasti kultury a volnočasových aktivit. V roce 2020 pro ně bude připraveno 340 tisíc korun, které mezi žadatele zastupitelé rozdělí.
Také ten, jehož doménou jsou sportovní výkony či pořádání akcí sportu sloužící, může natáhnout ruku směrem k městu, které rádo finančně vypomůže. Pro sportovce je nachystáno celkem 300 tisíc Kč.
Konečně třetí oblastí, jíž městský rozpočet chce pomoci 170 tisíci, jsou projekty a akce týkající se sociální sféry, přičemž může jít o celoroční aktivity, ale i jednorázové záležitosti. Podmínkou je, a to pro všechny tři oblasti, že podpořené subjekty musí peníze využít ve prospěch Zábřeha a jeho občanů.
Hodí se asi doplnit, že tyhle peníze ani zdaleka nejsou jedinými penězi do kultury, sportu a sociální politiky proudící, těch je z rozpočtu výrazně více.
Co si všichni zájemci zapište za uši je informace, že žádosti o dotaci je potřeba na městském úřadě odevzdat do 31. ledna.

Foto (zdroj): archiv město Zábřeh