Zábřeh ekologickým centrem zpracování elektroodpadů

02.07.2020

Máme rádi všechna ekologická témata vážící se k okresu Šumperk, protože to vždycky vysílá pozitivní signál o společenské zodpovědnosti lidí zde žijících.
V bývalém vojenském areálu v Zábřeze od podzimu funguje společnost Technoworld patřící do skupiny ENVIROPOL, předního zpracovatel elektroodpadu v ČR. Ten tady provozuje jedno ze svých center. Konkrétně v Zábřeze je realizován sběr, výkup, ruční třídění a zpracování vysloužilých elektrozařízení. Mimochodem tahle firma dokáže díky vlastnímu vývoji a inovacím využít až 95 % vysloužilého elektra! Tohle recyklační centrum počítá se zpracováváním až 40 tisíc tun odpadu ročně, to už je pořádný příspěvek k čistší planetě, nemyslíte? Jo, a je tu ambice likvidovat i nebezpečný odpad, asi 100 tun ročně.
Takže Zábřežané, neváhejte se zbavovat rozbitých televizí, nefunkčních mobilů..., přímo ve vašem městě je na to specializovaná firma :-)