Výkladní skříň zdejšího zemědělství, to je Úsovsko a.s.

12.03.2020

Přes zemědělství a potravinářství tady máme jistý Agrofert a vedle něj spousty řádově menších firem - zemědělských družstev, a okolo těch pak desítky malých rolníků a farmářů. Všechny ty velikosti a formáty tvoří funkční zemědělský sektor.
Jenže v okrese Šumperk operuje skupina, která patří do daného oboru, ale jaksi ne úplně pasuje svojí velikostí. Jistě to pro vás není překvapivá zpráva, že máme na mysli akciovou společnost Úsovsko. Ano, mají ve skupině něco, co není o chovu zvířat, obhospodařování polí, pastvin a sadů či výrobě potravin (Fortex, ABA Šumperk...), ale jinak je to hlavně zemědělsko-potravinářský byznys. Vždyť Úsovsko hospodaří na 20 tisících hektarech půdy a celý koncern zaměstnává okolo devíti stovek zaměstnanců.
Všechna čísla dokreslující jejich velikost, jsou úžasná. Ročně jejich Holštýnky nadojí okolo 17 milionů litrů mléka, které většinou končí v litovelských sýrech Gran Moravia. Rostlinná produkce je zejména o potravinářské pšenice, sladovnickému ječmenu, co je hlavní surovinou českých ležáků a kombajny z Úsovska sklízejí také kukuřici, mák, řepku, notnou část rozlohy tvoří louky a pastviny. Teď si můžeme dovolit plést jablka s hruškami, obé totiž roste v jejich sadech. To potravinářská výroba pod hlavičkou Úsovsko Food je rozdělena do dvou středisek. Pod jedno spadá produkce müsli tyčinek FIT, pod druhé pak výroba snacků značek Bersi a BAG snack.
Celé je to dobře promazaný stroj a my se trošku červenáme, že jsme vám jinak regionálně významného hráče představili tak stručně. Úsovsko si zasluhuje větší pozornost. Naši, vaši.