Volné ruce pro záchranáře v Šumperku, Zábřeze a Mohelnici

16.10.2020

Vlastně nevíme, jestli se děti vrátí do škol 2. listopadu, ministři školství a zdravotnictví se o to trochu přetahují :-) Tím spíše je důležité, abychom vytvořili podmínky těm, na nichž boj s covidem dost závisí.
Říkáme jim 'lidé v první linii' a všichni si tak nějak uvědomujeme, že je potřebujeme právě v té první linii, aby jako lékaři a sestry pečovali o pacienty, jako sociální pracovníci pomáhali u nejohroženější skupiny (nemocných) seniorů, jako hasiči a policisté asistovali v mimořádných stavech a zdravotníkům kryli záda...
Olomoucký kraj se dohodl s vedením měst Šumperk, Zábřeh a Mohelnice, že pro okres Šumperk budou vyčleněny právě pro péči o děti pracovníků v té tzv. kritické infrastruktuře ZŠ Vrchlického a MŠ Sluníčko pro Šumperk, ZŠ B. Němcové a MŠ Pohádka pro Zábřeh a ZŠ Vodní pro Mohelnici. Pracovníci škol pomáhají dětem záchranářů s učením, zajištují jim obědy i vymýšlejí odpolední volnočasové aktivity. To proto, aby jejich rodiče mohli sloužit republice bojující s koronavirem.
Nevíme, nepovažujeme se za odborníky, ale ze slov odborníků, které posloucháme, se nošení roušek jeví jako to nejmíň, co pro zkrocení pandemie můžeme udělat každý z nás. Rouškoví disidenti, neblázněte, chraňte se/chraňte nás.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj