Velkorysé Šumpersko pro K+M+B

21.01.2020

Na to, jací jsou Češi remcalové, se kromě sportovních úspěchů hokejistů umí semknout ještě při jedné věci, když jde o výběr peněz na něco potřebného. No a organizuje-li takovou sbírku nejstarší dobročinná organizace, která je zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb, jako to platí o Charitě Česká republika, je úspěch prakticky zaručen.
Jak určitě víte, první velkou charitativní akci v roce 'Tříkrálovou sbírku' (to známé K+M+B nad domovní dveře), pořádá právě Charita ČR. Ta je každý leden schopna zorganizovat tisíce dobrovolníků obcházejících v převlecích a kasičkami domácnosti.
Nejinak tomu bylo i v okrese Šumperk. Ten pokladničkami zaplavili koledníci vyslaní Charitou Šumperk a Charitou Zábřeh, kde od 1. do 14. ledna chodili, zpívali a koledovali.
Charita Šumperk v asi 24 městech a obcích získala celkem 945.524 Kč, přičemž třeba z malého Bludova na sbírku přišlo přes 106 tisíc, ze Šumperka téměř 140 tisíc. Činili se také dárci ve Velkých Losinách, ti do pokladniček naházeli 88 tisíc korun, činili se všude. Peníze poslouží mimo jiné v Centru pro rodinu a Poradně ONŽ pomáhajícím ženám a dívkám.
Charita Zábřeh se ve městě a okolí postarala o 1 milion 672 tisíc, a ještě zbývá pár pokladniček odpečetit. Peníze ze Zábřežska půjdou na pomoc lidem znevýhodněným věkem, nemocí, postižením či sociální situací.
Výsledky za celou zemi ještě nejsou sečteny, po spočítání 82 % pokladniček je vybráno 108 milionů korun, takže to letos skoro jistě bude víc, než v roce 2019, kdy K+M+B vykoledovali 119 milionů. Tak bravo Češi, bravo Šumpersko.