V Zábřeze objeven nový zdroj vody

17.08.2020

Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) buď vzala dobrého proutkaře nebo, a to spíše, použila technologie, díky kterým pro Zábřeh a okolí našla nový zdroj vody. To je v době, kdy se mluví hlavně o suchu, podstavu podzemních vod apod. zcela jistě pozitivní zpráva.
Voda je strategickou surovinou a město Zábřeh se dlouhodobě snaží zajistit pro své obyvatele její dostatek. Výsledkem snažení je 130 metrů hluboký vrt, kde byla objevena senzoricky velmi kvalitní voda. Podle prvotních testů to vypadá nadějně, podrobné rozbory ukáží, je-li voda v pořádku i pokud jde o obsah minerálů a případně množství nežádoucích látek. Výsledky by měly být známy na začátku září, a pokud vše dopadne dobře, nový zdroj pitné vody by se mohl připojit na vodovodní síť někdy v roce 2022.
Díky tomu, že se vrt nachází přímo v areálu VHZ, nebudou náklady na jeho zprovoznění příliš vysoké, teď se uvádí okolo 4 milionů korun.
Tak vidíte, že VHZ tu nejsou jenom na odečet vodoměrů ;-)

Foto (zdroj): město Zábřeh