V Rapotíně vědci pomáhají zemědělcům

03.12.2019

Některé makroekonomické poučky říkají, že výši mezd mimo jiné určuje struktura soukromého sektoru, tedy že je pro ekonomiku lepší být inovativní než jen montovnou a být inovační, znamená šlapat po vědě a výzkumu (V a V).
V tomhle kontextu je skvělé, že v Rapotíně sídlí Výzkumný ústav chovu skotu (jeho dceřiná společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o.), který se zabývá opravdovým vědeckým bádáním. To jsou ty činnosti s velkou přidanou hodnotou (když se podaří něco vyzkoumat), na něž čekají zemědělci nejen z České republiky, ale v mnoha případech i ze zahraničí. Vědci z VÚCHS Rapotín s.r.o. toho dělají opravdu hodně - laboratorní analýzy, odborné konzultace, mají zde akreditovanou pokusnou stáj, pro zemědělce poskytují mnoho užitečných služeb, jako jsou rozbory mléka a mléčných výrobků, vody, poradenství v oblasti výživy skotu a mnoho dalšího. Jo, taky se starají o vlastní publikační činnost. Nevíme, jestli to víte, ale vědecká pracoviště jsou právě k vysokému počtu citací v odborných médiích motivována, svým způsobem je to měřítko kvality práce. Ještě bychom chtěli vypíchnout, že ústav poskytuje i různá studijní stipendia, to kdyby mladí chtěli.
I když přítomnost vědeckého pracoviště na první pohled není pro Šumpersko žádným extra benefitem, tak věřte, že mezi zemědělci rapotínské pracoviště velmi rezonuje, prostě se o nás ví.