V Rapotíně si mnou ruce, už třetinu obce vytápí teplem z bioplynové stanice

09.03.2021

Levně a ekologicky. Tak topí ve svých bytových domech a budovách obec Rapotín. Teplo do 260 domácností, školních objektů nebo do hasičské zbrojnice proudí z místní bioplynové stanice (BPS), která je největším a nejmodernějším zpracovatelem biologicky rozložitelných odpadů v kraji. Dodávky tepelné energie do obce během letošního mrazivého ledna "bioplynka" navýšila oproti loňsku o více než 100 %.

Obecní firma RAPOS Rapotín připojila BPS jako doplňkový zdroj ke své centrální kotelně v roce 2017. "Tato energie slouží k ohřevu teplé vody a pro systém topení. Za rok 2020 tvořila zhruba jednu třetinu celkového množství tepla, distribuovaného následně koncovým odběratelům v obci," sdělil Jan Žebrok, jednatel RAPOSu Rapotín. Jak připomněl, díky spolupráci s EFG Rapotín nemusí občané při vyúčtování topné sezóny sahat každoročně hlouběji a hlouběji do svých kapes: "Snažíme se držet platby na stejné úrovni, a to i přes nárůst cen ostatních vstupů, tedy elektřiny a zemního plynu."

V lednu 2021 "přiteklo" do obecních rozvodů z bioplynové stanice 968 GJ tepelné energie, což je více než jednou tolik ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. "Navýšit dodávky tepla obci se nám podařilo po instalaci nového spalinového výměníku. Vylepšením technologie jsme zároveň dosáhli podstatného snížení spotřeby bioplynu v kogenerační jednotce," říká Pavel Bureš, technický ředitel hodlingu Energy Financial Group, pod který rapotínská bioplynová stanice patří. V budoucnu se má podle něj rozsah dodávek tepla do Rapotína dále zvyšovat. "Jednáme o generálních dodávkách v plném objemu potřeby vytápění pro rapotínské sídliště," dodává.

Pomůže další kogenerace i akumulace
Ještě do konce letošního února přibude v areálu BPS kogenerační jednotka č. 2 a chystá se také projekt akumulace, který bude připravený na topnou sezónu zimy 2021/2022. "Jde o zajištění centralizace tepla produkovaného kogenerací v BPS do akumulační nádoby, a jeho následnou distribuci dle požadavků spotřebitelů v aktuálním čase a požadovaném množství," vysvětlil Pavel Bureš. Tímto krokem se podaří zvýšit objem vyrobeného užitného tepla zhruba o další třetinu současného stavu.