Tomáš Velzel vyřezal Zábřehu nový betlém

29.12.2020

Máme rádi tahle malá a chytrá spojení, když dá město nebo obec prostor nějakému šikovnému rodákovi/šikovné rodačce, jde to dělat skoro ve všech oborech. Je to nesmírně povzbuzující pro všechny další místňáky stojící o spolupráci s radnicí a je to vždycky pozitivní signál směrem k občanům dané obce/města, že si radní všímají zajímavých osobností.
Učebnicově tohle provedl pan starosta Zábřeha František John, když oslovil zdejšího výtvarníka a grafika Tomáše Velzla s dotazem, neměl-li by zájem vyrobit pro město betlém. Za normálních okolností by mu Tomáš v listopadu řekl něco ve smyslu "Starosto, jasně a rád, zvládnu to na příští Vánoce.". Jenže jak letos bojujeme s omezeními procházek, zdálo se mu, že díky betlému by Zábřežané rázem dostali nový cíl pro pohyb na čerstvém vzduchu, a tak se do díla pustil obratem a betlém stihl vyřezat a namalovat ještě na letošní vánoční svátky.
My říkáme bravo, nechť se inspirují další.

#zabreh #mestozabreh #betlemzabreh #tomasvelzel #praceprorodaka #spoluprace #podporamistnich

Foto (zdroj): město Zábřeh