Šumperské sídliště Sever na začátku proměny

16.01.2020

Na prahu velkého, avšak neodkladného úkolu stojí město Šumperk, které už brzy zahájí faktickou proměnu sídliště Sever. To je domovem asi třem tisícovkám Šumperanů, čili plánovaná celková investice okolo 150 milionů dává tušit, jak zásadním projektem tahle revitalizace bude.
Taky ji město spolu s architekty (Knesl Kynčl architekti) i projektantem rozdělilo na 15 etap. Kdo nahlédl do urbanistické studie, určitě mnoha věcem zatleskal, neboť ta počítá de facto se vším, co je dnes ve vyspělém světě běžným standardem, pokud jde o městkou infrastrukturu. Počítá se totiž s navýšením parkovacích míst, zachováním maximálního množství vzrostlých stromů, jež ale doplní nová zeleň, určitě se obyvatelé (všechny generace) dočkají zajímavých ploch (např. griloviště, různá dětská hřiště, posilovna pro seniory, psí louka...), bude snaha zapojit do prostoru oba potoky (Bratrušovský, Temenec) a podobně. Jen to bude trvat dlouho, zkrátka to musí respektovat finanční možnosti města.
Každopádně teď se blíží zahájení první etapy, která spolkne asi 13 milionů, z čehož 6 přiteče do městské kasy ze Státního fondu rozvoje bydlení. I pro další fáze Šumperk počítá s krajskou, státní či evropskou podporou.
Tak držíme palce, ať se dílo daří a nebrzdí ho žádné stavební komplikace.

Foto (zdroj): studie Knesl Kynčl architekti