Šumperk rozdělí na dotacích 4,5 milionů korun

24.01.2020

Každý rok je to stejné, Šumperk přijímá žádosti o peníze z vypsaných dotačních programů, jejichž prostřednictvím podporuje aktivní jednotlivce, skupiny a spolky. Letos pro tyhle účely zastupitelstvo vyčlenilo 4,54 milionů korun, které rozdělí podle předem daných kritérií (detaily tady). Žádosti můžete začít podávat v pondělí 27.1. a čas máte do 12.2.
Pokud jste šumperský pořadatel jednorázových neziskových akcí a může jít o kulturu, sport či zdravotně-sociální téma, pak se ucházíte o 1,9 milionů.
Je-li vaší doménou práce s dětmi anebo působíte v sociální oblasti, je pro vás určen dotační program podporující celoroční činnost a město Šumperk do téhle kapitoly nasypalo celkem 1,44 milionů korun.
Třetí oblastí je pomoc výkonnostním sportovcům, kteří reprezentují Šumperk na závodech a soutěžích. Mezi atlety z všelijakých disciplín bude na dotacích rozděleno 1,2 milionů. Pokud se vás to týká, neváhejte s podáním žádosti, ať je vaše příprava ještě kvalitnější.
Tolik jenom stručný nástřel toho, jakými způsoby také město Šumperk investuje do svých občanů.