Šumperk má už v lednu akci roku - nový autobusák

Už asi úplně všechno bylo řečeno o novém autobusovém nádraží, které tento týden otevřelo město Šumperk. Dost významná investice rezonovala, a ještě bude rezonovat celým městem, názory na vzhled, funkčnost a koneckonců i cenu se budou různit. Naštěstí v čase zůstane to hlavní - reprezentativní prostory, které upoutají pozornost každého návštěvníka města přijíždějícího do něj autobusem, a zároveň naplní pýchou snad každého Šumperana vracejícího se do svého města.

Myslíme, že na projektu za 169 milionů korun bylo odpracováno hodně dobrého, což Šumperku vyneslo architektonicky zdařilou a chytrou stavbu, v níž jsou použity moderní technologie například pro zavlažování zeleně, ochlazování nástupišť, celé nádraží je pokryto wi-fi signálem... Určitým eko bonusem jsou zelené střechy. Je to cool a je to funkční.

Přičtěme k celé akci i nové parkoviště pro 130 aut, cyklověž pro 118 bicyklů a rázem v z lokality dostáváme opravdový dopravní uzel hodný sebevědomého okresního města připravujícího se na rostoucí význam železniční a autobusovém dopravy.

#sumperk #mestosumperk #nadrazisumperk #autobusovenadrazi #autobusaksumperk #prijeddosumperka #investicemesta #modernisumperk #mestosnu #mistoprozivot

Foto (zdroj): Facebook města Šumperk

Je-li pro vás jízdní kolo aspoň trochu i sportovní náčiní, pak se s námi shodnete na tom, že Šumpersko a Jeseníky jsou ke sportu zvanému cyklistika hodně příznivě nakloněny. Tedy ovšem, zima je tu dlouhá, nějaké tři měsíce v roce může ježdění na kole docela bolet, protože sníh, ale jinak?... Drapáky horského kola i galusky tzv. závodničky tady pro...

Předpokládáme, že čtenáři positivSU jsou povětšinou patrioti aktivně se zajímající o svůj kraj, své město-obec, své okolí, své sousedy... A to je dobře, vás tu potřebujeme. Kdo se zajímá, má chuť také na informace řekněme historické, pochopitelně vztahující se k vašemu místu.

Tahle doba je divná, to víme všichni, a právě v divných časech nejvíce vystupují ti, co jsou pro společnost užiteční a jichž si možná v čase hojnosti tolik nevšímáme.

Možná už nejde říkat, že je začátek roku, tedy máme nejvyšší čas se podívat na to, jaké investice by se měly odehrát v letošním roce v Šumperku. Ten musel s rozpočtovým plánem reagovat na očekávané snížení příjmů i na výdaje spojené s významnými akcemi, jež nedávno dokončil (např. bazén, autobusové nádraží). Šumperané jsou plni očekávání, je to tu...

Rozpočty obcí a měst budou letos napjatější, to se ví, o to bedlivěji musí sestavovat své rozpočty. Je dobře, když se podaří plus mínus podržet investiční tempo předchozích let, protože občané chtějí vidět, jak okolí jejich bydlišť vzkvétá.

V mnoha podobně velkých městech Česka stojí před touto otázkou, budovat umělou ledovou plochu? A když jo, tak otevřenou nebo krytou? Stejně se sebe ptají i mohelničtí politici, protože minimálně některým z nich přijde kluziště jako dobrý nápad.