Šumperk bude mít městského architekta

01.09.2019

Tohle bude další kvalitativní posun města, až se v Šumperku do práce pustí městský architekt. Ten se právě začíná hledat, s jeho zapojením do chodu města se počítá od Nového roku.
Pojďme si říct, co takový architekt bude pro Šumperk dělat, jak přispěje k jeho vyšší kvalitě. No, především bude garantem koncepce rozvoje města a ta zaručí, že se ve městě nepostaví něco divokého, co by nezapadlo do architektonického rázu města. Tím netvrdíme, že odvážné věci nemohou projít. Každopádně na radnici bude sedět člověk orientující se v urbanismu, jeho základech i trendech a napomůže tak tomu, že Šumperk bude funkční a moderní město s rozumným poměrem zastavěných ploch, parků a hřišť, parkovacích ploch a další občanské infrastruktury. Ostatně architekt bude stát o dialog se širokou veřejností, bude chtít, aby se lidé zapojovali do procesu rozvoje Šumperka. Kromě práce přímo pro město se architekt bude věnovat i developerům a investorům, kteří by se měli společnými silami zasadit o to, aby v Šumperku vyrůstali hezké věci zapadající do urbanisticko-architektonického rázu.
Pokud víte o někom vhodném, do 16. září musí na radnici poslat CV. Vy všichni se těšte, až se tu do toho architekt pustí. Prakticky ve všech městech, kde tuhle pozici zřídili, se začal vzhled města zlepšovat.

Foto (zdroj): Mapy.cz