Štíty chtějí být Vesnicí roku

06.05.2019

Už 25 let je v České republice každoročně volena Vesnice roku (soutěží vesnice a města do 7,5 tisíce obyvatel). Za tu dobu si ocenění vybudovalo renomé, které vítězům přináší i zajímavé finanční ohodnocení. Letos je pro ně připraveno 32 milionů korun.
Město Štíty vyplnilo přihlášku a za rok 2019 si to chce rozdat s dalšími 204 obcemi o titul Vesnice roku. Je to důkaz o tom, že si vedení Štítů věří, ale hlavně je to signál občanům, že to oni jsou těmi, kteří město dělají městem. Škola, spolky v čele s dobrovolnými hasiči, sportovci tažení fotbalisty, zájmové organizaci a koneckonců i místní komunální politici na tom mají zásluhu.
Zapojení se do soutěže dává Štítům prostor prezentovat péči o dědictví, rozvoj a jeho strategii, úroveň komunitního života ve městě, udržování tradic a kvalitu života vůbec.
Ať už Štíty v rámci Olomouckého kraje a celého Česka obsadí jakoukoli příčku, dávají o sobě vědět, což přispěje k větší hrdosti jeho obyvatel. A třeba to přiláká i někoho k přistěhování se ;-)

Foto (zdroj): archiv město Štíty