Štědrý rozpočet v Zábřeze

03.01.2020

Tak jestli Zábřeh letos dodrží naplánovaný rozpočet města, bude tu toho na Silvestra 2020 hodně nového či opraveného. Na první pohled zastupitelé připravili velmi odvážný rozpočet, v němž jsou výdaje 441 milionů korun, což je o skoro 169 milionů víc, než jsou příjmy.
To signalizuje velký investiční apetit a všechny občany Zábřeha může uklidnit, že příjmy rozpočtu (272 mil.) budou doplněny jednak neproinvestovanými penězi z předešlých let, a taky se pochopitelně počítá s penězi z EU, kraje, či z ministerských dotačních programů.
Podíváme-li se podrobněji na nejdůležitější výdajové položky rozpočtu směřující do zkvalitnění života, kromě obligátních milionů do základních a mateřských škol (něco přes 19 milionů) a na provoz městských technických služeb (25 milionů), tak to z investičních akcí bude 22 milionů na poslední etapu zateplení budovy školy B. Němcové, parkoviště před vlakovým nádražím (15 milionů), hodně peněz spolkne vodovod, kanalizace a čistička ve Václavově... Celkem Zábřeh hodlá proinvestovat asi 172.000.000,- Kč. Tak to zaslouží potlesk.

Foto (zdroj): archiv města Zábřeh