Statisíce pro vyplavenou Oskavu

06.08.2020

Tyhle přírodní katastrofy mají tendenci nám mizet ze zřetele, nejsme-li přímo v centru dění. Teď nám navíc do cesty vstoupily letní prázdniny, snadno přestaneme myslet na to, že také okres Šumperk byl zasažen nedávnými bleskovými povodněmi.
Obec Oskava to schytala, a teď je adresátem první várky peněz z povodňové sbírky zřízené Olomouckým krajem. Na účet Komerční banky 123-0754200287/0100 můžete až do konce roku přispívat, teď je vybráno asi 1,4 milionů korun a do Oskavy putuje prvních 330 tisíc. Obecní zastupitelstvo rozhodne, jak přesně se s penězi naloží, jistojistě to půjde na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků vodního řádění.
Uvědomujeme si, že milionové škody to Oskavě úplně neřeší, ale buďme pokorní, tyhle peníze jsou ponejvíce dary od lidí nemajících k Oskavě nějaký hlubší vztah. Ano, tohle je ta česká solidarita, děkujeme všem, kteří přispěli nebo ještě přispějí.