Rapotínský výzkumák pomůže uživit svět

21.10.2020

Podle odhadů OSN bude svět za 30 let potřebovat o 70 % vyšší zemědělskou produkci, aby uživil těch očekávaných 10 miliard lidí. Zajímavá zpráva hlavně pro farmáře a zemědělce, jejich podnikání by taky na Šumpersku mohlo v následujících dekádách docela růst.
Pro náš region je to šance dvojnásobná, protože v Rapotíně máme jednu významnou zemědělskou výzkumnou instituci, která do úkolu větší potravinové soběstačnosti planety má co říct.
Výzkumný ústav chovu skotu se už od roku 1951 zabývá inovacemi spojenými s aktuálními potřebami zemědělství. Přes 20 vědecko-výzkumných pracovníků řeší celou řadu českých i mezinárodních projektů v kategorii VaV (věda a výzkum). V Rapotíně provozují akreditovanou pokusnou stáj skotu (Šimon Plánička ze 'Slunce, seno...' nebyl s hudbou v kravíně úplně vedle), testují výživové hodnoty krmiv a jejich vliv na kvalitu masa, v laboratořích provádí rozbory mléka a mléčných výrobků, zabývají se posuzováním živinového stavu půd pod vlivem hnojiv, řeší výzkumné úkoly z oblasti šlechtění, plemenářské práce, reprodukce, růstu zvířat,... dosti zblízka se pohybují kolem oboru 'smart agro'.
Když se to všechno pospojuje, třeba za přispění Inovačního centra Olomouckého kraje, budou z toho profitovat nejen výzkumníci z Rapotína, ale i zemědělci ze Šumperska a Jesenicka. Totiž schopnost promítat výsledky z laboratoře do kravína a na pole, je to zásadní.