Rapotínské investice jdou do kvality života

24.01.2021

Rozpočty obcí a měst budou letos napjatější, to se ví, o to bedlivěji musí sestavovat své rozpočty. Je dobře, když se podaří plus mínus podržet investiční tempo předchozích let, protože občané chtějí vidět, jak okolí jejich bydlišť vzkvétá.

Rapotínská radnice by v letošním roce měla zrealizovat investiční akce určitě za víc než 100 milionů korun, kdy tou největší je dokončení protipovodňových opatření na řece Desné. Z nákladu převyšujícího 81 milionů korun by téměř 69 milionů měla činit dotace. Na 15 milionů je vyčíslena rekonstrukce obchodu na Družstevní ulici. Dále se počítá s výstavbou retenční nádrže na vodu u obecního úřadu, to je fajn věc směrem k udržitelné obci. Na sídlišti se bude pokračovat v rekonstrukci bytových jader a dokončení oprav se dočká i mateřská škola Skleněnka. Úplně novou investicí pak je dřevostavba hřbitovního domku, kam půjde z obecního rozpočtu něco málo přes milion.

Tak ať to jde všechno podle plánů.

#rapotin #obecrapotic #investice #obecnirozpocet #mistoprozivot

Foto (zdroj): archiv Rapotín