Protipovodňová opatření na řece Desné

11.12.2018

Ačkoli vody jako takové v korytech řek ubývá, přívalové deště a lokální bleskové povodně jsou stále větším rizikem. Bránit se účinně proti přírodě se snaží každá obec v blízkosti vodního toku.
Obyvatelé Rapotína, Petrova nad Desnou a Vikýřovic se mohou těšit, až jim stavební firma v horizontu tří let vybuduje podél řeky různá protipovodňová opatření. Za 420 milionů korun vzniknou v bezprostředním okolí Desné ochranné hráze a zídky a také tzv. odlehčovací ramena a povodňové parky, které budou v běžném režimu sloužit veřejnosti, ale budou připraveny absorbovat vodu v případě povodní.
Snad bude tento protipovodňový systém pro lidi žijící podél Desné dostatečným uklidněním a jistotou, že mohou v klidu zvelebovat svoje pozemky a v klidu relaxovat na zahradách.