Projekt #vracímevodulesu aktivní i na Šumpersku

22.05.2020

Jestli se vám zdá, že téma vody na positivSU v poslední době vyčnívá, tak se vám to nezdá, ten zájem je oprávněný. Státní podnik Lesy ČR má v plánu utratit asi miliardu korun v projektu #vracimevodulesu a my chceme vědět, jak se pohne se zadržováním vody v okrese Šumperk.
S potěšením můžeme říci, že evidujeme několik konkrétních počinů s vodními plochami tady u nás. U obce Stříbrnice bylo k přírodě šetrně zrevitalizováno koryto Stříbrnického potoka. Hučivé Desné byly zkroceny její povodňové choutky. Nad Loučnou dostal Tříramenný potok novou přehrážku a vznikl tak nový prostor pro zachycení části srážek při zvýšených průtocích. Ve stejné obci u Nových školek vznikla soustava tří tůní podporujících biodiverzitu. Ve Velkých Losinách, vodním toku Račinka, podnikly Lesy ČR úpravy, které pomohou ochránit kriticky ohrožený živočišný druh mihule ukrajinské. Oprav dna a bočních svahů se dočkal jeden úsek potoku Losinka. U Zábřeha, nad obcí Lupěné, byla vybudována přehrážka, která zachycuje splaveniny a částečně tlumí přívalové vody. Vodní nádrž U Pily - Žádlovice (katastr Loštic), je v záměru akce vodní nádrže v místech zaniklého historického rybníka.
Pokud jde o vodu, rozhodně nás v téhle oblasti čeká spousta práce, vlastně jsme stále na začátku. Zase ale buďme objektivní, ve společnosti dochází k uvědomění si, že hospodaření s vodou je důležité, to je pozitivní.

Foto (zdroj): Lesy ČR