Pracuje se na restartu okresu Šumperk

12.10.2021

Náhoda, že se s tímhle tématem trefujeme na tři dny po volbách, jen to možná potvrzuje fakt, že politici do našich životů vstupují, ať jde o ty celostátní, lokální či krajské. Aktuálně se o vstup do životů, byť nepřímo, pokouší politici krajští a pokouší se o to jedním ze svých tří vlajkových projektů strategie rozvoje Olomouckého kraje, jež si hejtmanství vytýčilo a týká se restartu Jesenicka a Šumperska.

Byli jsme přizvání do pracovní skupiny, která se právě tímto tématem má zabývat. Jistě, od řekněme politických debat k reálným činům je cesta daleká, každopádně zájem politiků o okres Šumperk je dobrým vkladem pro věci příští. A ono bude dosti záležet na tom, jak si s hozenou rukavicí poradí samo Šumpersko - osobnosti a subjekty přizvané do pracovní skupiny. Jsou v ní některá města a obce (Šumperk, Zábřeh), Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, MAS Šumperský venkov, mikroregion Mohelnicko a svazky obcí Ruda, Úsov, údolí Desné a z těch nadregionálních aktérů třeba Úřad práce ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a jiní.

Na prvním setkání v pátek 8. října se mluvilo o obecně známých problémech regionu, jako je dopravní dostupnost či demografický vývoj a debatovalo se o tom, jak tyhle věci změnit. Zaznívala dostupnost bydlení, kvalita vzdělávání, podpora cestovního ruchu a spousty dalších, na tyhle věci se doufejme budou objevovat i nějaké finanční zdroje, a pokud se něco jmenuje 'restart Šumperska', tak to přece musí mít nějakou vyšší prioritu, nemyslíte?

Když nebudete očekávat okamžitá řešení, což v politice prostě nefunguje, může být avizovaný zájem krajských politiků vítanou nadějí, že se pro okres Šumperk i na úrovni kraje chystá něco dobrého.