Podpora polytechnického vzdělávání na Šumpersku

03.11.2020

Tahle práce nikdy neskončí, ale tříletý krajský projekt na podporu polytechnického vzdělávání žáků a studentů, co skončil 31. října, se počítá. Olomoucký kraj a Centrum uznávání a celoživotního učení mají za sebou kus práce a zajímavé výsledky.
Leitmotivem projektu byl rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na snazší uplatnění na trhu práce, takže se hledaly věci, které mohou zvýšit zájem žáků o (poly)technické vzdělávání, čímž se myslí hlavně řemesla a technické obory. V praxi to zahrnovalo třeba podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů, modernizaci vybavení škol pro výuku polytechniky, zvětšení důrazu na význam kariérového poradenství a třeba rozvoj digitální gramotnosti žáků i učitelů.
Co nás zaujalo, protože to s koncem projektu nezmizí, je vznik 15 krajských center, jakýchsi kabinetů, jež se budou starat o kontinuální aktivity ve vydefinovaných oblastech. Pokud chceme okres Šumperk posouvat vpřed, musíme v určitých chvílích využít znalostí celého kraje. Tak se stalo, že například na šumperské Střední průmyslové škole našly svoje místo hned dva kabinety - digitální gramotnosti a informačních a komunikačních technologií. To vkladem VOŠ a Střední školy automobilní v Zábřeze je vedení krajského kabinetu automobilní techniky. A pokrývaných oblastí je více, vznikly třeba kabinety matematické gramotnosti, zemědělství a chovatelství, strojírenství, stavebnictvím, nábytkářství, elektrotechniky, aplikované chemie, designu... Každý jeden kabinet má ve svěřené oblasti přenášet praxi do výuky, což je bezpochyby žádoucí, neboť teď se často stává, že se děti učí znalostem a dovednostem, které už v reálném světě nenajdou na pracovním trhu uplatnění.
Dáváme palec nahoru všem snahám, jak propojit základní a střední školství s opravdovým byznysem, to má totiž být jeden z cílů českého vzdělávacího systému. Koneckonců stavět most mezi školami a firmami se snaží také Inovační centrum Olomouckého kraje.