Po kolejích směr Šumperk s vlaky ČD

Jsme velcí příznivci otevřené soutěže soukromých subjektů, ať jde o cokoli. Na druhou stranu může být výhodné mít někdy jistotu dlouhodobou.

Tu teď mají na 10 let v kapse České dráhy na sedmi elektrických tratích Olomouckého kraje, kam spadá i spojení na ose Olomouc - Uničov - Šumperk. Tedy i Šumperané mají jednu dekádu jisté, že je zde budou vozit vlaky národního dopravce. Naštěstí ČD utěšeně investují do nákupu nových a modernizace stávajících vlakových souprav, standardem se stávají klimatizace, bezbariérové nástupy, wi-fi ... Klíčovými slovy pro moderní železnici jsou ekologičnost, bezpečnost a komfort, to všechno mají vlaky sjednané Olomouckým krajem na léta 2023 - 2032 obsahovat. Po dokončení elektrizace úseku Olomouc - Šumperk půjde dokonce o nejmodernější regionální trať v zemi, tam se bude RegioPanterům líbit.

Kraj do dopravní obslužnosti - železnici nevyjímaje, investuje stovky milionů korun. Tenhle kontrakt se okresu Šumperk dotýká kolejí od Zábřeha přes Šumperk až po Sobotín.

#ceskedray #regiopanter #olkraj #olomouckykraj #zeleznice #nadrazisumperk #nadrazizabreh #vlakem #elektrifikace #koleje

Foto (zdroj): Ventura35

Konkrétně teď se na školách bohužel nic neděje, ale když v nich jsou žáci, ve většině těch z okresu Šumperk lze zaregistrovat nápadnou vstřícnost vůči ekologické výchově dětí, protože to jejich zodpovědnost ovlivní, jak čistou Zemi tady budeme mít za 10 20 let.

Budeme upřímní, okres Šumperk si každoročně připisuje úbytek, pokud jde o celkový počet obyvatel, ale my jsme positivSU, my se snažíme hledat i pozitiva, ve všem vidět příležitost. Vidíme ji i teď.

Korporace jsou pod veřejným tlakem, aby dělaly víc pro ochranu životního prostředí. Zpravidla mohou, neboť mají přístup ke know-how a mají finanční prostředky na to, aby zelenaly. Koneckonců často plní funkci inovátorů svého oboru, od něhož se inspirují ti menší.

Ptačí hodinka je krásný projekt, který se třetí rok po sobě zajímá o počty ptáků navštěvujících v zimních měsících krmítka s potravou. I letos byla nejčastějším návštěvníkem sýkora koňadra - v měřeném období se objevila u 85 % krmítek. Cíl pořádající České společnosti ornitologické je jasný, zmapovat, jaké druhy ptáků se v Česku vyskytují a...

Tak jo, dneska vás ponoukneme k diskuzi, a to přímo nad návrhem (možná) nového loga Jeseníků. Jak jsme vás již informovali, Euroregion Praděd a Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, kteří mají za úkol sjednotit marketingovou komunikaci krajů moravskoslezského a olomouckého, pokud jde o naše hory - Jeseníky, vypsali veřejnou soutěž o nové logo....