Ovlivněte dopravu v Šumperku

16.04.2019

Je to trend, že se alespoň ta progresívnější vedení měst a obcí snaží více otevírat občanům. Zřizují různé ombudsmany, spouštějí mobilní aplikace či online chaty, organizují veřejné diskuse anebo se ptají na názory svých občanů formou dotazníků.
Ani město Šumperk, lídr okresu, nezůstává stranou a jde si pro rady za Šumperany. Dopravní obslužnost a situace na silnicích je lidmi zmiňována často jako důležitá oblast pro (ne)spokojenost s kvalitou života, i proto město sáhlo k pocitové mapě. A nikdo jiný, než lidé ze Šumperka neznají svoje město lépe, proto jsou tu tištěné i elektronické dotazníky. V nich lidé označí místa, kde se jim dobře parkuje, kde je naopak kapacity málo, jaké trasy obvykle využívají a kde se jim to zdá nebezpečné. Možnost vyjádřit se dostanou také cyklisté, aby město vědělo, na jakých místech se má zaměřit na rozvoj infrastruktury - cyklostezky či odstavná místa, kde se cyklisté cítí ohrožení třeba automobily apod. Totožný prostor v dotazníku mají chodci. Ti mají vedení města říci, kudy chodí, kde se bojí a tak. Poslední částí je využívání městské hromadné dopravy, to aby Šumperk měl data pro případnou optimalizaci tras autobusů.
Šumperáci, najděte si pár minut, tohle se vás týká. Dotazník tady.

Foto (zdroj): archiv města Šumperk