Olomoucký kraj řeší H2O

13.09.2019

Téma vody dneska rezonuje v mnoha ohledech, na více úrovních i ve všech skupenství a je to důležité, neboť voda je strategická surovina. Zabývá se jí spousta vědců, většina vlád, na péči o ni vznikají projekty, někdo z toho má dobrý byznys, zakládají se inovativní startupy, anebo se řeší dotace.
Tak třeba Olomoucký kraj obdržel od Ministerstva životního prostředí dotaci 12,6 milionů korun, z níž v pilotu realizuje 5 investic do opatření zlepšujících hospodaření se srážkovými vodami. V praxi půjde například o vybudování vsaků, výstavbu akumulačních nádrží pro záchyt dešťové vody apod. Šumpersko je v tomhle projektu reprezentováno Sociálními službami pro seniory Šumperk a je moc dobře, že u toho naše město bude už teď v rané fázi. Protože se možná podle těchto akcí bude kalibrovat forma státní-krajské podpory v budoucnu, opatření u zdejšího poskytovatele sociálních služeb mohou být modelové.
Taky s vodou, byť na opačném konci spotřebního řetězce, pracuje další krajský projekt, dotační titul na modernizaci čistíren odpadních vod a výstavbu kanalizací, což pro obce a města Olomouckého kraje znamená přes 28 milionů korun použitelných na tenhle typ investic. Že svět směřuje k sekundárnímu využití odpadních vod je zjevné, zase dobře, že náš Kraj se v tomhle angažuje.
Tohle všechno je teprve začátek, těch změn v nakládání s vodou nás zřejmě čeká mnohem více. Vy už teď můžete zavírat kohout při čištění zubů, zkoušet stihnout večerní sprchování do doporučených dvou minut a do rychlovarné konvice dávat vařit jen opravdu potřebné množství vody. Jo a pomalu se lučte s anglickým trávníkem na vaší zahradě ;-)