Ofčí statek a Levandulový statek mají zlaté medaile

04.02.2021

Přínos pro venkovskou krajinu, to je hlavní kritérium v soutěži Pestrá krajina, jíž už potřetí vyhlašuje Asociace soukromého zemědělství ČR. Pestrá krajina hledá sedláky, kteří dbají o krajinu daleko nad rámec svého hospodaření. Je pro nás velikou radostí, že ze šesti oceněných subjektů v rámci celé republiky, jsou hned dva z okresu Šumperk :-)

Zlatou medailí byl oceněn Ofčí statek Brníčko, za nímž stojí manželé a děti Hrdličkovi. Víme, že mají 120 ovcí a produkují úžasné sýry, tady ale dostali pochvalu za jejich způsob zadržování vody v krajině, budování tůní a mokřadů.

Inspirací, jak lze oživit venkov, je pro změnu Levandulový statek Bezděkov, na němž Lukáš Drlík se svými blízkými pěstuje levanduli. Celkem nově je Levandulový statek na trase naučné stezky. Také majitel tohoto agroturistického cíle a mj. Levandulové kavárny v Zábřeze, získal zlatou medaili.

Jak říkáme, tleskáme těmto dvěma úspěchům a přejeme si, ať rostou další.

#ofcistatek #ofcistatekbrnicko #bezdekovstkystatek #levandulovystatek #pestrakrajina #pestrakrajina2020 #asociacesoukromehozemedelstvi #venkovskakrajina

Foto (zdroj): archiv Levandulový statek Bezděkov