Nemocnice Šumperk zvyšuje kvalitu

05.09.2019

Zdravotnictví je velmi živý obor a neuplyne den, kdy by se v médiích neřešil nějaký jeho problém. Nedostatek financí, chybějící personál, pochybná výběrová řízení, problémy s nedostatkem léků atp. Každý občan tohle sleduje.
V porovnání s mnoha místy v republice, mohou být lidé spadající pod šumperskou nemocnici výrazně klidnější a spokojenější. Akciová společnost Nemocnice Šumperk se velmi snaží investovat do přístrojů, zlepšovat podmínky pacientů i zaměstnanců nemocnice, zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče...
Třeba se nemocnice zapojila do projektu sledování skrytých srdečních vad novorozenců, do něhož se v celé republice přidalo jenom 8 dalších zařízení. Před pár dny byl naplno otevřen po rozsáhlé rekonstrukci za 23 milionů korun pavilon A. Od teď mají pacienti porodnice, gynekologie a dětského oddělení komfortnější pokoje a lečí se v pěknější budově. Taky se nemocnice dost snaží přilákat na odběrné místo dárce krevní plazmy. Těch věcí je daleko více.
Jen jsme vám chtěli připomenout, že regionální zdravotnictví reprezentované šumperskou nemocnice je na dobré úrovni, to se hodí vědět.