Mohelnice naplánovala investice na 2020

06.01.2020

Mohelnice do nového roku vstoupila s naplánovaným rozpočtem, zastupitelé schválili městské finance se schodkem 37 milionů. Rozpočet pracuje s příjmy 216 a výdaji 253 milionů korun. Rozdíl z větší části pokryje přebytek z roku 2019 a určitě se vedení města vynasnaží, aby příjmy rozpočtu vylepšily peníze z EU, kraje, či z ministerských dotačních programů.
Podíváme-li se podrobněji na nejdůležitější výdajové položky rozpočtu směřující do zkvalitnění života, kromě obligátních milionů do základních a mateřských škol a na provoz městských technických služeb, tak do investičních akcí půjde asi 78 milionů. Mezi největší projekty se letos zařadí budování cyklostezky z Újezdu do Líšnice, stavba víceúčelového hřiště na základní škole v ulici Vodní a také výstavba sociálních bytů.
Samozřejmě v hlavách zastupitelů, rady města i pracovníků úřadu se rýsují další investiční záměry, tak se těšíme, jak půjdou proinvestované peníze vidět.

Foto (zdroj): Palickap