Miliony pro šumperské neziskovky

28.01.2019

Život ve městě netvoří pouze městské a privátní subjekty, plnohodnotné dění v Šumperku je dílem i neziskového sektoru. Pod ním si představte třeba organizaci kulturních akcí, aktivity v oblasti sportu, práci s dětmi a mládeží, různé sociální a společenské projekty, komunitní život apod.
Vedení města si důležitou roli neziskových organizací samozřejmě uvědomuje, a tak z rozpočtu Šumperku vyčlenilo 4,44 milionů korun, které formou dotací rozdělí mezi ty, kteří dělají život na Šumpersku kvalitnějším. Pokud už na něčem neziskovém pracujete anebo nosíte nápad, kontaktujte některou z komisí zřízenou městem, na dobré věci se peníze najdou. Rovněž je to apel na již zavedené organizace, aby se pokusily vylepšit svoje finanční výhledy, aby mohly své poslání plnit ještě lépe a ještě více.
Radnici tleskáme za zodpovědný přístup, Šumperákům přejeme, ať je činnost neziskového sektoru co nejplatnější, je to vaše město.