Lepší výchova řidičů v Zábřeze

03.05.2019

Provoz na silnicích houstne, neohleduplnost některých řidičů se nedaří zkrotit, máme silnější auta a mobily v ruce, policejních hlídek málo ... do takové situace je potřeba mladé účastníky dopravního provozu připravit. Stát ve spolupráci s BESIPem k tomuhle má projekt na podporu rozvoje dopravních hřišť ve městech, podle odborníku to má zahýbat s kvalitou budoucích řidičů.
Na svoje vlastní dopravní hřiště se začínají těšit v Zábřehu, kde se stavba tohoto naučně-zábavného prostoru chystá v areálu základní školy Severovýchod. Projekt mluví o celkové investici ve výši 3,8 milionů korun a město se zcela logicky pokusí o získání dotace od Olomouckého kraje, který právě na budování dětských dopravních hřišť má v rozpočtu alokovány finanční prostředky. Zábřeh po něm chce 1,7 milionů.
Pokud se akci podaří zrealizovat, budou naše děti trénovat na velmi realistickém modelu se světelnými křižovatkami, železničním přejezdem, jednosměrkami, kruhovým objezdem a přechody pro chodce.