Knihovna Šumperk patří mezi nejlepší v zemi

29.11.2020

Dvojitý zásah si na víkendovém positivSU připisuje 'kulturní Šumperk' ;-) Včera Petrof do ZUŠky, dneska úspěch pro Knihovnu T.G.Masaryka.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury každoročně hledá a oceňuje městské knihovny, které nejen že vzorově plní svoji funkci, ale dělají i něco navíc, čím přispívají k životu města. Úspěch šumperské knižní instituce ukázal, jak kombinace zapálených pracovníků a reprezentativních prostor, dokáže vytvořit skvěle fungující a podnětné místo, kde to ani zdaleka není jenom o půjčování a vracení knížek.
Že vás nemusíme přesvědčovat o známe pravdě, že knihy a jejich čtení přispívají ke vzdělanosti obyvatel? Ono se to pak propisuje do všech sfér života Šumperka a jeho okolí. I tak se dá obšírněji kvitovat titul 'druhá nejlepší městská knihovna České republiky'.
Týmu kolem paní ředitelky Kamily Šeligové blahopřejeme a přejeme co nejvíce čtenářů a návštěvníků akcí, ať jim jejich práce dělá radost.

Foto (zdroj): Knihovna T.G.Masaryka