Jsme okres slušňáků?

16.09.2019

Chcete představit další z výhod našeho okresu? Nemusí to pro vás být ten klíčový parametr, ale věříme, že v celkovém kontextu to plusové body pro okres Šumperk i ve vašich očích jsou.
Všimli jsme si a určitě to není šokující zjištění, že v tom našem okrese není příliš vysoká kriminalita. Určitě tedy v porovnání s většími městy, i když zlodějům a podvodníkům se daří v ČR stále méně. Považte, v roce 2018 bylo na územní oddělení Policie ČR v okrese Šumperk zaevidováno 1766 trestných činů, což činí asi 14,6 prohřešků na 1000 obyvatel. V Praze je to na tisíc lidí 37, v Brně 28,5 a v Ostravě asi 31. Důležité je, že od sledovaného roku 2000 tohle číslo klesá, od roku 2016 docela zřetelně. Něco jde na vrub legislativě, ale policisté na Šumpersku si vedou dobře i pokud jde o procento objasněnosti, která v okrese Šumperk činí dobrých 67 %. Takže být gaunerem na Šumpersku je vcelku riskantní "povolání" a zdejší detektivové by se mohli stát předlohou pro některý z četných TV seriálů z policejního prostředí ;-)
Co vy, souhlasíte s námi, že i takhle se na svůj rodný kraj můžeme dívat?