Jak poznat regionální produkt?

20.01.2019

Trend v preferenci českých potravin před zahraničními, je v nadnárodních řetězcích docela viditelný. Dalším logických krokem pak musí být důraz na lokálnost, tj. regionální původ. V případě našeho kraje se nám v tom snaží pomoci certifikace značkou 'Jeseníky - originální produkt'. Touto pečetí kvality se označují regionální výrobky, služby a zážitky, jež splní potřebná kritéria. Komise před vydáním osvědčení, které je platné na dva roky, posuzuje, zda má daný výrobek, či služba jednoznačný původ v Jeseníkách, anebo má k Jeseníkům vztah. Produkt musí být vyráběný z lokálních surovin, měl by být ekologicky šetrný a co možná nejvíce řemeslný.
Ačkoli je značka 'Jeseníky - originální produkt' určena zejména pro snazší orientaci turistům, minimálně v případě potravin se i nám, lokálním spotřebitelům, hodí snadná rozpoznatelnost regionálních výrobků, které prostě do spotřebního koše patriotů patří. Dnes můžete vybírat ze 76 certifikovaných výrobků, 18 služeb a 22 zážitků.
Tak v regálech obchodů hledejte místní zboží, podpoříte tak zdejší farmáře a podnikatele.