Investice do sociálních služeb v Hanušovicích

06.09.2019

Hanušovice jedou. Pod starostou Markem Kostkou město dotahuje staré věci, rozbíhá nové... Teď se konečně rozjel dlouho připravovaný projekt za desítky milionů korun a na své si v něm přijdou všechny subjekty zainteresované v sociálních službách.
Půjde o stavbu nového centra, které za 33 milionů vyroste v rámci bývalé budovy Českých drah v blízkosti vlakového nádraží Hanušovice. Projekt je připravován ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví od roku 2016, kdy se městu podařilo levně koupit nevyužitou ubytovnu Českých drah. Rekonstrukce budovy potrvá ještě asi dva roky, po jejím dokončení v centru najdou útočiště stávající poskytovatelé sociálních služeb, kteří ve městě nemají ideální zázemí, ale počítá se s prostorem i pro knihovnu, ZUŠ, spolky a neziskovky. Cílem je, aby se synergií poskytovatelů v Hanušovicích celkově zvýšila kvalita sociálních služeb. Týkat se to bude všech tradičních cílových skupin - senioři, děti, menšiny, hendikepovaní...
Ani městský rozpočet to nezatíží nijak dramaticky, z celkové 35 milionové investice vč. veškeré dokumentace a dozorů je spoluúčast Hanušovic pouze 13 milionů, zbytek posílá Brusel. Takže i po téhle stránce dobrý.