Hanušovický recept na lepší město

08.10.2019

Starosta Hanušovic Marek Kostka, jinak taky zakladatel veleúspěšné koloběžkářské značky Kostka, to v obci vede opravdu selským rozumem. A Hanušovice tak mnohým jiným ukazují, jak lze efektivně řešit některé sociální trable.
Tak třeba strážci pořádku udělal přímo lidi mající osobní zkušenost z problematických komunit. Máme na mysli asistenty prevence kriminality. Ti by mohli být úspěšní právě proto, že znají poměry uvnitř sociálních skupin a dost možná budou jejich chování rozumět, a tudíž budou schopni hledat správná řešení.
Další část hanušovických občanů, konkrétně těch dlouhodobě nezaměstnaných, se podílí na větších či menších úpravách a opravách majetku města. Dvacet lidí, které si k sobě Hanušovice přitáhli z evidence na Úřadu práce, se stará o to, aby bylo město hezčím místem pro život. Takže sečou trávu, natírají zábradlí, uklízejí veřejná prostranství... a vysílají tím pozitivní signál a inspiraci všem obyvatelům Hanušovic.
Doufáme, že Marek Kostka bude osloven vedením dalších měst a obcí, aby jim tento recept mohl detailněji popsat. Zdá se totiž, že tohle je cesta a my držíme palce všem účastníkům řešení.