Ceny životního prostředí Olomouckého kraje

04.08.2019

Když se díváme na prognózy růstu teplot, ubývání sněhu a vody v krajině v následujících dekádách, považujeme za hrozně moc důležité vyzdvihovat aktivity a snahy těch, kteří se těmhle více či méně přesným odhadům snaží vzepřít anebo alespoň chtějí zmírnit negativní důsledky oteplování naší planety, a tedy i Šumperska. Šumperska, které si v rámci ČR povede ještě velmi obstojně, pokud jde o ubývání vody, počty tropických dnů atp. To je to, co vám říkáme pořád, okres Jeseník bude dobrou adresou.
Proto kvitujeme počin našeho Kraje, který přichází s vyhlašováním Cen Olomouckého kraje za životní prostředí. V každému z vás přístupném hlasování můžete 'jedním kliknutím' ocenit subjekty ve čtyřech kategoriích - Voda, Ovzduší, Ekologie a životní prostředí a Odpadkové hospodářství. Jedna věc je ocenit nejlepší, hlavní ale je o těchto aktivitách mluvit, dostávat to mezi lidi a podněcovat v nich zodpovědné chování.
Konkrétně okres Šumperk má zastoupení v kategorii Ovzduší, kde je to mohelnický Siemens za vnitrofiremní projekt zvýšení energetické efektivity (úspora 4600 tun CO2). Druhým nominantem v kategorii Ekologie a životní prostředí se o váš hlas uchází Středisko ekologické výchovy z Vily Doris v Šumperku, které dlouhodobě realizuje vzdělávání pedagogů a dětí v oblasti ochrany životního prostředí. V kategorii Odpadkové hospodářství je nominován Asekol, provozovatel červených kontejnerů na elektroodpad, který z každého kila odpadu dává korunu na podporu hendikepovaných lidí.
Svůj hlas samozřejmě můžete dát komukoli z Olomouckého kraje, jehož počin vám přijde nejpřínosnější. Důležité je se při hlasování zamyslet a s péčí o životní prostředí vlastně začít u sebe, drobností, s nimiž můžete začít, je mnoho.
Hlasujte zde