4 kila elektroodpadu ročně vytřídí každý občan okresu Šumperk

08.04.2021

Jasně, že první volbou má být snaha elektrický spotřebič opravit. Jakmile dá servisní technik přístroji stopku, má nastoupit odevzdání vysloužilé věci do sběrného místa. Hraje se nejen o dobrý pocit, ale taky o úsporu ropy a snížení CO2.

V Olomouckém kraji to za rok 2020 dělá zhruba 2 700 tun vysloužilých elektrospotřebičů, tedy asi 4 kg na hlavu. Vyjádřenou ropou je to ušetřených asi 1,5 milionů litrů černého zlata.

Při pohledu na mapu sběrných míst okresu Šumperk jsme napočítali na 44 míst. To zahrnuje sběrné dvory (21), známé červené kontejnery (38) a prodejce elektrospotřebičů (32), kteří přebírají stará elektrická zařízení.

Nám to přijde dost, ale poptávejte vedení měst a obcí, pokud máte problém sběrné místo najít.

Foto (zdroj): Unsplash