33000 kubíků vody pro přírodu okolo Hrabišína

27.05.2020

Dneska zase pěkný důkaz, jak téma zadržování vody v přírodě v našem regionu dochází k naplnění. Po celém Česku prakticky neuplyne den, kdy by se v souvislosti s vodou nezrealizovala nějaká akce, Šumpersko nezůstává pozadu.
Státní podnik Povodí Moravy finišuje s rekonstrukcí vodní nádrže Hrabišín. Do těžby nánosů z nádrže natekla investice 14 milionů korun, díky tomu do vodního díla nateče až 33 tisíc kubíků vody.
Celková obnova vodní nádrže započala loni, hlavním cílem bylo vyvezení bahna a rekonstrukce hráze. Vždyť vrstva sedimentů dosahovala výšky okolo půl metru, což značně snižovalo funkčnost nádrže. Pak se stavaři pustili do opravy hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a drenážního systému.
Po napuštění Hrabišína, které začne v červnu, lze v lokalitě očekávat zlepšení biodiverzity, protože vodní plocha a její okolí poskytnou skvělé podmínky pro vodomilné živočichy a rostliny, posílí retenci vody v krajině, pomůže v době přívalových dešťů... vůbec to prospěje širšímu prostředí i průtoku navazujícího potoka zejména v období sucha.
Děkujeme vodohospodářům za dobrou práci.

Foto (zdroj): archiv Povodí Moravy