INOVAČNÍ MAPA - okres ŠUMPERK

INOVAČNÍ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE

Svět se mění, v poslední době poněkud rychleji, vyhrává ten, kdo se na měnící se podmínky dokáže adaptovat nejrychleji. Taky Šumpersko coby region čelí globální konkurenci.
Firmy to pociťují třeba tak, že se sice mohou se svými produkty ucházet o zákazníky odkudkoli, ale zároveň se odkudkoli může zjevit jejich konkurence. Ostatně pracovní trh, na němž každý jednotlivec nabízí svoje kompetence a dovednosti, je dnes rovněž mnohem dynamičtější. Školy na to musí reagovat obsahem vzdělávání a žáci a studenti to musí zohledňovat při volbě povolání. Přičtěme k tomu pro města a obce okresu Šumperk aktuálně nepříznivá demografická data, rázem stojíme před velkým úkolem - dostat tenhle kraj nahoru.
Jedním z důležitých partnerů pro tohle zadání jednoznačně je Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), platforma hrající v Olomouckém kraji dvě stěžejní role - podporovat podnikavost a rozvíjet inovace. Klíčové oblasti, na nichž mohou na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku růst úspěšné firmy, působit progresívní školy, existovat chytrá města a obce... to vše pro vyšší kvalitu života na tomto jinak skvělém místě.
V positivSU jsme nesmírně pyšní na to, že právě pro okres Šumperk si inovační agentura vybrala nás jako partnera, který jí pomůže řešit výše zmíněné úkoly. Máme radost, jaké nástroje a know-how nám ICOK nabízí a moc se těšíme na spolupráci.

Více o ICOK zde.

SLUŽBY INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUCKÉHO KRAJE

FIRMY A PODNIKATELÉ
1. Platforma PLATINN - síť expertů připravených radit malým a středním firmám okresu Šumperk ve specifických oblastech, jako jsou finance, obchodní strategie, vnitřní procesy, personální politika apod.
2. Vědeckotechnický park při Univerzitě Palackého - transfer technologií z vědeckého sektoru do byznysu.

MĚSTA/OBCE
1. Inovace pro obce Olomouckého kraje - pomoc se vzděláváním, ekologickými a energetickými projekty, podporou podnikání v regionu, a taky pomoc s dotacemi.

ŠKOLY
1. Soutěž & Podnikej - studentská soutěž nápadů, z nichž ty nejlepší projdou tříměsíčním kurzem, na jehož konci každý student bude mít podnikatelským záměrem.

KONTAKT ŠUMPERK

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK)

Kamil KAVKA
externí konzultant

M: +420 737 941 163
E: kavka.kamil@gmail.com
W: www.inovaceok.cz

AKTUALITY

28.10.2020 Šumperk má novou krajskou vládu a hejtmana - Věřte nám, že v Olomouci sídlí pár institucí, jež toho mohou pro okres Šumperk nemálo vykonat. (více)

21.10.2020 Rapotínksý výzkumám pomůže uživit svět - Podle odhadů OSN bude svět za 30 let potřebovat o 70 % vyšší zemědělskou produkci, aby uživil těch očekávaných 10 miliard lidí. (více)

27.09.2020 Studenti středních škol na Šumpersku, začněte podnikat - To až v dospělosti, až máte vlastní rodinu, tlaky v práci, složenky na krku, furt málo času... (více)

17.09.2020 Peníze pro firmy okresu Šumperk "leží na zemi" - Jak to říct, aby to nevyznělo blbě. Jsme samozřejmě vyznavači otevřené hospodářské soutěže, v níž jde o klasický střet nabídky a poptávky. (více)

19.08.2020 Síť odborníků 'Platinn' dostupná i pro firmy okresu Šumperk - Jak již z positivSU víte, jsme zapojeni do aktivit Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK), s nímž chceme na Šumpersku podporovat... (více

12.05.2020 Olomoucká univerzita má kvalitní výzkum, profitovat z toho může i okres Šumperk - považujeme Univerzitu Palackého (ÚP) za skvělou instituci, jejíž vliv by v regionu měl být ještě silnější. (více)

16.04.2020 Inovační centrum Olomouckého kraje a positivSU spolu pro Šumpersko - Soukromý sektor teď schytává pořádné facky. Až budou zažehnuty motory ekonomiky na plné obrátky a podnikatelé Šumperska... (více)