Online katalog ke stažení:

POZITIVNÍ ZPRÁVY ZE ŠUMPERSKA, ZÁBŘEŽSKA A MOHELNICKA


Více zpráv ... (viz výběr z témat níže)
POZITIVNÍ ZPRÁVY ZE ŠUMPERSKA
positivSU považuje Šumpersko za skvělé místo pro život. V prvé řadě je to krásná příroda a téměř dokonalé životní prostředí. Ovšem místo dělají lidé a u nás je těch chytrých a pracovitých mnoho. Působí zde desítky úspěšných společností a podnikatelů, jež se svými výrobky či službami výrazně překračují hranice regionu, často i republiky. Máme zde však i lokální živnostníky a malé firmy denně tvrdě makající na svých byznysech a projektech. Je tu skupina budovatelů komunit a organizátorů rozličných společenských, kulturních i sportovních akcí. Působí zde subjekty zabývající se vzděláváním a rozvojem našich dětí, nepochybně najdeme i místní politiky, kteří se příkladně snaží našemu kraji prospívat. Těm všem patří uznání a poděkování za to, že je Šumpersko takové, jaké je.  

Kamil Kavka, zakladatel


PODPOROVATELÉ positivSU

O NÁS
Platforma positivSU pomáhá prezentovat Šumpersko jako skvělé místo pro život. Všechny aktivity positivSU vedou k tomu, aby se zastavil nebo alespoň zmírnil odchod mladých lidí mimo okres Šumperk.
Vedle pozitivních zpráv na webu a sociálních sítích positivSU pořádá workshopy, semináře a přednášky, realizuje stáže a propojuje zajímavé osobnosti a firmy okresu Šumperk vzájemně i se širokou veřejností.
Pro Inovační centrum Olomouckého kraje řešíme podporu podnikavosti středoškoláků a rozvoj inovací u živnostníků, či v malých a středních firmách.

KONTAKTY
E-MAIL: positivsu@positivsu.cz
WEB: www.positivsu.cz
FACEBOOK: positivSU
MESSENGER: m.me/positivsumperk
INSTAGRAM: positivSU